LOGÓ-TOTÓ Játékszabályzat

logototo_cover

Nyereményjáték játékszabályzat

Részvételi- és játékszabályzat – „LOGÓ-TOTÓ”

 

1. Preambulum

A Tipografik Art Szolgáltató Bt. (székhelye: 1195 Budapest, Jókai u. 32.) és Erős Levente egyéni vállalkozó (székhelye: 2030 Érd, Bíró u. 44/A/2.) (a továbbiakban: Szervezők) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévét betöltött, devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék rövid leírása

A Játékban a logo2go – A logówebáruház és a 3D Kívánság 3D nyomtatás közösen egy Google Űrlapot (https://goo.gl/forms/77kpuaV1wpAvsAZ53) jelentet meg, melyben egy 13+1 kérdésből álló tesztsort kell megválaszolni. Az űrlapot a Szervezők saját Facebook oldalunkon (www.facebook.com/logo2go.hu/ és www.facebook.com/3dkivansag/) juttatják el a leendő Játékosokhoz.

A Játék játékideje 2019. január 28. 09:00 órától 2019. február 6. 22:00 óráig tart.

 

3. A Játék menete

A Játék során a Játékosnak a Google Űrlap internetes oldalán (https://goo.gl/forms/77kpuaV1wpAvsAZ53) megjelenő „Logó-Totó” című kérdéssorát kell megválaszolnia és a megfejtéseket elküldenie az űrlap végén található “Küldés” gomb segítségével. Amennyiben minden mezőt kitöltött és a megfejtése releváns, részt vesz a sorsoláson.

A Játék végét követően, a fenti feltételeket teljesítő Játékosok között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra véletlenszerűen (a sorsolás nyilvános).

Nyeremények: Fődíj: 1 nyertes részére, aki minden kérdésre helyesen válaszolt, a logo2go webáruházból a nyertes által kiválasztott 1 db logó szerkesztésére és letöltésére beváltható kupon (14.900 forint értékben) és a logóból készült sütipecsétre beváltható kupon (7.900 forint értékben) a 3D Kívánság 3D nyomtatás jóvoltából. Vigaszdíj: 1 nyertes részére a logójából készített 1 db sütipecsétre beváltható kupon (7.900 forint értékben). A vigaszdíj sorsolásán az összes Játékos részt vesz, aki beküldte a kérdőívet.

A sorsolás időpontja: 2019. február 7. 10:00 óra.

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. A nyeremény készpénzre nem váltható. Más nyeremény és pótnyertes nem kerül kisorsolásra. A sorsolást élő videó formájában a 3D Kívánság és a logo2o webáruház is a saját Facebook oldalán (www.facebook.com/logo2go.hu/ és https://www.facebook.com/3dkivansag/) közvetíti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a sorsolás időpontját indokolt esetben megváltoztassák. Erről egyszerű közleményt jelentetnek meg a saját Facebook üzenőfalukon.

A nyereményként kisorsolt kupont a Szervezők elektronikus úton (e-mailben) kézbesítik.

 

4. A nyeremények leírása

A logo2go webáruházból kiválasztott 1 db logó szerkesztésére és letöltésére beváltható kupon (14.900 Ft értékben): beváltáskor a logo2go webáruház Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezéseit kell alkalmazni, kiegészítve a jelen Játék szabályaival. A logo2go webáruház a hello@logo2go.hu e-mail címről a nyertes által megadott e-mail címre kézbesíti a kupont, ami tartalmazza a nyeremény beváltásához szükséges kódot és információkat. A nyertesnek ezt a kódot kell beírnia a webáruházból kiválasztott és megszerkesztett logó megrendelésekor a Megjegyzés rovatba, így érvényesítheti a nyereményét.

A 3D kívánság – 3D nyomtatás által felajánlott sütipecsét (7.900 Ft értékben) megrendelésének egyeztetését a hello@3dkivansag.hu e-mail címről a nyertes által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél tartalmazza.

 

5. Nyeremények átvétele

Szervezők a sorsolást követő 3 munkanapon belül Facebook poszt (a továbbiakban: Poszt) formájában is közzéteszik a nyertes Játékosok nevét saját Facebook oldalunkon (www.facebook.com/logo2go.hu/ és https://www.facebook.com/3dkivansag/). A Szervezők a Posztban tájékoztatják a nyertes Játékosokat a Szervezők elérhetőségeiről (név, e-mail cím) és a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményt csak elektronikus formában lehet átvenni 2019. március 31-ig. A nyertes Játékosok a nyereményre való jogosultságot elveszítik, ha 2019. március 31-ig nem rendelik meg a logót, illetve a sütipecsétet.

A nyertes Játékos köteles gondoskodni arról, hogy a kupon ne kerüljön illetéktelen személyhez, azonban a kupont bárkinek átadhatja (elektronikusan elküldheti) – erről azonban értesítenie kell a Szervezőket. A Szervezők nem kötelesek ellenőrizni azt, hogy az a személy vagy szervezet, aki a kupont felhasználja, milyen kapcsolatban áll a nyertessel, illetve hogy a kuponhoz milyen jogcímen jutott hozzá, ezért Szervezők semmilyen formában nem tehetők felelőssé. Egy kupont csak egyszer lehet felhasználni.

Ha a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult.

 

6. Kizárás

A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Továbbá Szervezők fenntartják a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárják a sorsolásból.

 

7. Mentesítés

Szervezők teljes körűen mentesítik a Google-t és a Facebookot minden, játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismerik, hogy sem a Google, sem a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Google-hoz, illetve a Facebookhoz.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak az alábbiakhoz:

8.1. Nyertesség esetén Szervezők a nyertes személyét és a nyereményt saját Facebook rajongói oldalaikon és weboldalaikon nyilvánosságra hozzák.

8.2. Nyertesség esetén a nyertes nevét, illetve a nyertes vállalkozásának adatait (kizárólag a vállalkozás nevét és székhelyét) a Szervezők és/vagy annak megbízottjai minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák.

8.3. Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.4. Szervezők az Adatvédelmi tájékoztatójuknak megfelelően kezelik a Játékosok adatait.

 

9. Résztvevők köre

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek és szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

10. Egyéb rendelkezések

Szervezők fenntartják a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervezők felfüggesztik vagy megszakítják a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentetnek meg a saját Facebook üzenőfalukon.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassák.

 

Budapest, 2019. január 26.

 

Tipografik Art Szolgáltató Bt.

Erős Levente egyéni vállalkozó

Reklámok

Nyerj egyedi logót!

happyoneyear_cover

1 éves a logo2go 🙂

Most mi adunk ajándékot Neked!

Látogass el a logo2go webáruház facebook oldalára lájkold a bejegyzést, a kép alá írd le bármilyen nyelven, hogy „BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!” és nyerj egyedi logót a logo2go webáruház kínálatából! Sőt, egyéni elképzeléseid alapján most ingyen hozzád is igazítjuk. 🙂

Logówebáruházunkban 320-féle szimbólum 1280 színverziója közül választhatsz!

A játék november 24-én délig tart, a sorsoláson a bejegyzést kedvelők és hozzászólók vesznek részt. Részletek és a játékszabályzat itt található.

FRISSÍTÉS: A játékot meghosszabbítottuk 2017. november 30-án délig! 🙂

kep2

 

Mennyi az annyi?

fokepA pixelek világában való eligazodás nem könnyű feladat. Ha nem használsz napi szinten képfeldolgozó programot, lehetséges, hogy nem találkoztál még a képfelbontás (dpi) vagy a pixelszám fogalmakkal.

Ebben a bejegyzésünkben a segítségedre szeretnénk lenni, hogy pontosan tudd, hány centiméteres méretben tudsz a weboldaladon (online) vagy a szórólapodon (nyomtatásban) például egy 300 dpi felbontású, 500 pixel széles képet használni. Mert nagyon nem mindegy, hogy mennyi az annyi… 🙂

A pixeles képi állományokkal már több cikkünkben foglalkoztunk. Most egy jól áttekinthető táblázatban azt is megmutatjuk, hogy hogyan igazodhatsz el a pixelszámok között: mekkora lesz ugyanaz a kép vagy képi formátumú logó 72 dpi felbontásban, és mekkora 300 dpi-ben.

dpi

A szorzószám (vagy ha úgy tetszik, osztószám) a webre és a nyomtatásra kerülő állomány felbontása között: 4,16.

Ha valahol azt olvasod, hogy egy kép 500 pixel szélességű, azt 72 dpi felbontásban (például a weboldaladon) kb. 17,5 centiméteres méretben tudod felhasználni. Ha viszont ugyanezt az 500 pixel széles képet nyomdában szeretnéd kinyomtatni, a felbontást 300 dpi-re kell átállítanod, így viszont a kép szélessége arányosan csökken, és már csak  4 centiméteres méretben lesz élvezhető minőségű.

Ez egy névjegykártyán elegendő, de ennél nagyobb felületen, például egy könyvben vagy plakáton már nem (a pixeles állomány minőségvesztés nélkül nem nagyítható).


kep3

A logo2go webáruházban vásárolt logódat – a vektoros állományon kívül – képi formátumban is megtalálod a logócsomagban. Ez a kép PNG formátumú (tehát háttér nélküli, így bármilyen színes felületre ráteheted) és a mérete – a logó formájától függően – kb. 3000 pixel, azaz legalább 25 centiméteres méretben, tűéles képként jelenik majd meg nyomtatásban.

A vektoros file – amit szintén megtalálsz a logócsomagban – előnye, hogy bármekkora méretűre minőségromlás nélkül nagyítható, ezt bátran használhatod akár óriásplakáton is.

Ha hasznosnak találtad a cikket, oszd meg az ismerőseiddel, barátaiddal. Várunk a logo2go webáruházban és kövess bennünket a facebookon is! 🙂

sajatlogo_v2