Vizes logók

Idei első blogbejegyzésünk egy újabb logóválogatás: a vízöntő havában vajon találhatnánk-e aktuálisabb témát, mint a víz?

abstract-art-clear-304784

Arra gondoltunk, hogy összegyűjtünk néhány olyan logót, ami szorosan kötődik a vízhez. Ezen belül is két fő téma köré csoportosítottuk őket: az egyik az ásványvíz és természetes forrásvíz, a másik pedig a gyógyvíz (például a termál- és gyógyfürdők).
Persze vannak átfedések, hiszen a gyógyvíz sok esetben nemcsak fürdőzésre alkalmas, hanem közvetlen fogyasztásra is – mi viszont most elsősorban ezeknek a vizeknek a logóit szeretnénk nektek bemutatni.

Palackozott vizek logói

Az emberi szervezet kb. 60%-a víz, ezért is különösen fontos a folyamatos és rendszeres folyadék-utánpótlás. Ha palackozott vizet fogyasztunk, választásunkat befolyásolhatja az adott termék ásványianyag-összetétele, illetve a csomagolása és az ára is.
Mi azonban most teljesen más szempontból gyűjtöttünk össze a hazánkban kapható ásványvizekből néhányat: a logójukat vettük szemügyre. Pontosabban, hogy milyen grafikai és tipográfiai megoldásokat alkalmaznak az egyes márkák annak érdekében, hogy a fogyasztók fejébe minél jobban „beivódjék” a kedvelt vizük neve.

Az alábbi logók a logo2go csapatának szakmai véleménye alapján teljes mértékben megállják a helyüket a mai modern, vizuális világban:

 

Az alábbi logók felett – véleményünk szerint – már kissé eljárt az idő…

Gyógyfürdők logói

A fürdőkultúra egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen Magyarország területén nagyon sok helyen tör a felszínre magas ásványianyag-tartalmú gyógyvíz, amit elsősorban a gyógyításban használnak, de egyre több helyen élményfürdő is a vendégek rendelkezésére áll.
Összeállításunkban most megnézhetitek néhány gyógyfürdő logóját, amelyek az ország különböző pontjain találhatóak.

Ezek a logók a logo2go csapatának szakmai véleménye szerint teljes mértékben megállják a helyüket a mai modern, vizuális világban:

Ezek a logók pedig – véleményünk szerint – megértek arra, hogy modernizálják őket:

A fenti logókat nézegetve az biztosan mindenkinek feltűnik, hogy a grafikai megoldások tekintetében „azért a víz az úr”. 😉

Ha van olyan palackozott víz vagy gyógyfürdő, aminek a logóját nem találod meg itt, szívesen vesszük, ha elküldöd a nevét vagy ha van róla fotód, annak még jobban örülnénk. Szívesen közzétesszük, hogy minél teljesebb legyen a „vizes” gyűjtemény. 🙂

 

Kiemelt fotó: http://www.pexels.com
Reklámok

LOGÓ-TOTÓ Játékszabályzat

logototo_cover

Nyereményjáték játékszabályzat

Részvételi- és játékszabályzat – „LOGÓ-TOTÓ”

 

1. Preambulum

A Tipografik Art Szolgáltató Bt. (székhelye: 1195 Budapest, Jókai u. 32.) és Erős Levente egyéni vállalkozó (székhelye: 2030 Érd, Bíró u. 44/A/2.) (a továbbiakban: Szervezők) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévét betöltött, devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék rövid leírása

A Játékban a logo2go – A logówebáruház és a 3D Kívánság 3D nyomtatás közösen egy Google Űrlapot (https://goo.gl/forms/77kpuaV1wpAvsAZ53) jelentet meg, melyben egy 13+1 kérdésből álló tesztsort kell megválaszolni. Az űrlapot a Szervezők saját Facebook oldalunkon (www.facebook.com/logo2go.hu/ és www.facebook.com/3dkivansag/) juttatják el a leendő Játékosokhoz.

A Játék játékideje 2019. január 28. 09:00 órától 2019. február 6. 22:00 óráig tart.

 

3. A Játék menete

A Játék során a Játékosnak a Google Űrlap internetes oldalán (https://goo.gl/forms/77kpuaV1wpAvsAZ53) megjelenő „Logó-Totó” című kérdéssorát kell megválaszolnia és a megfejtéseket elküldenie az űrlap végén található “Küldés” gomb segítségével. Amennyiben minden mezőt kitöltött és a megfejtése releváns, részt vesz a sorsoláson.

A Játék végét követően, a fenti feltételeket teljesítő Játékosok között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra véletlenszerűen (a sorsolás nyilvános).

Nyeremények: Fődíj: 1 nyertes részére, aki minden kérdésre helyesen válaszolt, a logo2go webáruházból a nyertes által kiválasztott 1 db logó szerkesztésére és letöltésére beváltható kupon (14.900 forint értékben) és a logóból készült sütipecsétre beváltható kupon (7.900 forint értékben) a 3D Kívánság 3D nyomtatás jóvoltából. Vigaszdíj: 1 nyertes részére a logójából készített 1 db sütipecsétre beváltható kupon (7.900 forint értékben). A vigaszdíj sorsolásán az összes Játékos részt vesz, aki beküldte a kérdőívet.

A sorsolás időpontja: 2019. február 7. 10:00 óra.

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. A nyeremény készpénzre nem váltható. Más nyeremény és pótnyertes nem kerül kisorsolásra. A sorsolást élő videó formájában a 3D Kívánság és a logo2o webáruház is a saját Facebook oldalán (www.facebook.com/logo2go.hu/ és https://www.facebook.com/3dkivansag/) közvetíti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a sorsolás időpontját indokolt esetben megváltoztassák. Erről egyszerű közleményt jelentetnek meg a saját Facebook üzenőfalukon.

A nyereményként kisorsolt kupont a Szervezők elektronikus úton (e-mailben) kézbesítik.

 

4. A nyeremények leírása

A logo2go webáruházból kiválasztott 1 db logó szerkesztésére és letöltésére beváltható kupon (14.900 Ft értékben): beváltáskor a logo2go webáruház Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezéseit kell alkalmazni, kiegészítve a jelen Játék szabályaival. A logo2go webáruház a hello@logo2go.hu e-mail címről a nyertes által megadott e-mail címre kézbesíti a kupont, ami tartalmazza a nyeremény beváltásához szükséges kódot és információkat. A nyertesnek ezt a kódot kell beírnia a webáruházból kiválasztott és megszerkesztett logó megrendelésekor a Megjegyzés rovatba, így érvényesítheti a nyereményét.

A 3D kívánság – 3D nyomtatás által felajánlott sütipecsét (7.900 Ft értékben) megrendelésének egyeztetését a hello@3dkivansag.hu e-mail címről a nyertes által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél tartalmazza.

 

5. Nyeremények átvétele

Szervezők a sorsolást követő 3 munkanapon belül Facebook poszt (a továbbiakban: Poszt) formájában is közzéteszik a nyertes Játékosok nevét saját Facebook oldalunkon (www.facebook.com/logo2go.hu/ és https://www.facebook.com/3dkivansag/). A Szervezők a Posztban tájékoztatják a nyertes Játékosokat a Szervezők elérhetőségeiről (név, e-mail cím) és a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményt csak elektronikus formában lehet átvenni 2019. március 31-ig. A nyertes Játékosok a nyereményre való jogosultságot elveszítik, ha 2019. március 31-ig nem rendelik meg a logót, illetve a sütipecsétet.

A nyertes Játékos köteles gondoskodni arról, hogy a kupon ne kerüljön illetéktelen személyhez, azonban a kupont bárkinek átadhatja (elektronikusan elküldheti) – erről azonban értesítenie kell a Szervezőket. A Szervezők nem kötelesek ellenőrizni azt, hogy az a személy vagy szervezet, aki a kupont felhasználja, milyen kapcsolatban áll a nyertessel, illetve hogy a kuponhoz milyen jogcímen jutott hozzá, ezért Szervezők semmilyen formában nem tehetők felelőssé. Egy kupont csak egyszer lehet felhasználni.

Ha a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult.

 

6. Kizárás

A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. Továbbá Szervezők fenntartják a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárják a sorsolásból.

 

7. Mentesítés

Szervezők teljes körűen mentesítik a Google-t és a Facebookot minden, játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismerik, hogy sem a Google, sem a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Google-hoz, illetve a Facebookhoz.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak az alábbiakhoz:

8.1. Nyertesség esetén Szervezők a nyertes személyét és a nyereményt saját Facebook rajongói oldalaikon és weboldalaikon nyilvánosságra hozzák.

8.2. Nyertesség esetén a nyertes nevét, illetve a nyertes vállalkozásának adatait (kizárólag a vállalkozás nevét és székhelyét) a Szervezők és/vagy annak megbízottjai minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák.

8.3. Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.4. Szervezők az Adatvédelmi tájékoztatójuknak megfelelően kezelik a Játékosok adatait.

 

9. Résztvevők köre

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek és szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

10. Egyéb rendelkezések

Szervezők fenntartják a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervezők felfüggesztik vagy megszakítják a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentetnek meg a saját Facebook üzenőfalukon.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassák.

 

Budapest, 2019. január 26.

 

Tipografik Art Szolgáltató Bt.

Erős Levente egyéni vállalkozó

2019. év Pantone színe az Élő Korall

pantone-color-of-the-year-2019-living-coral-homepage

Mint 20 éve minden decemberben, a Pantone idén is közzétette a következő esztendőre általuk választott év színét: 2019-re az élénkítő és életigenlő korallszínű árnyalatot választották, amely aranyló tónusával és lágyságával energiát ad és lelkesít.

Élénk, mégis lágy szín a Pantone 16-1546, vagyis az Élő Korall, amely melegséggel tölt el és táplálóan ölel át bennünket, hogy kényelmet és életerőt biztosítson folyamatosan változó világunkban.

A Pantone Színintézet hivatalos magyarázata szerint a digitális technológia és a mindennapjainkban egyre inkább jelen lévő közösségi média támadásaira reagálva olyan hiteles és magával ragadó élményekre törekszünk, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy kapcsolatot tartsunk egymással, ugyanakkor megőrizzük az intimitásunkat. A társaságkedvelő és szellemes Pantone 16-1546 Élő Korall természetéből fakadó, meghitt jellege üdvözli és ösztönzi a gondtalan, könnyed ténykedést, jelképezi a velünk született optimizmusunkat és a boldogságra törekvést. Ápoló szín, amely a természetes környezetünk része, így beleolvad az életünkbe, ugyanakkor élénken jelen van a közösségi médiában is.

A Pantone 16-1546 Élő Korall fennséges, életvidám és gyöngyöző szín, amely rabul ejti a szemet és az elmét, de sajnos egyre nehezebben található meg a tengerszint alatt. Ha mégis sikerül megpillantanunk a Pantone Élő Korallt, az arra utal, hogy a még érintetlen korallzátonyok biztonságos menedéket nyújtanak a csodálatos, tenger alatti világnak.

Az igazán hangzatos és pozitív megfogalmazás mellett ennek a színválasztásnak azért nagyon komoly üzenete is van, hiszen az Élő Korall szimbolizálja a korallzátonyok pusztulását, és felhívja a figyelmünket a társadalmunk környezetre gyakorolt, pusztító hatására is.

Élvezzük és használjuk bátran a jövő év irányadó árnyalatát, amely a divat- és szépségiparban, az építészetben, a dizájnban és a lakberendezésben is útmutatóul szolgálhat a tervezőknek.

Forrás: https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2019

A neveddel vagy a logóddal díszítenéd inkább a sütidet?

Mert a 3D nyomtatás segítségével már ezt is lehet! A 3D nyomtatással egyedi tárgyak készíthetőek (számítógépes, 3-dimenziós rajzok alapján), például olyan kekszpecsétek is, amin egy logó, vagy a saját, személyre szabott jókívánságunk van.

főkép-k_B

Tudtad, hogy 3D nyomtatással egyedi logópecséteket is lehet készíteni?
A 3D Kívánság szakemberei segítségével szeretnénk bemutatni ezt a különleges nyomtatási lehetőséget, és praktikus tanácsokat is kapunk tőlük ebben a vendég-bejegyzésben. Köszönjük! 🙂

Mire lehet használni egy különleges pecsétnyomót?

Készíthetünk például „Szeretettel” feliratú kekszet vendégeinknek, vagy ajándékba is adhatjuk „Boldog szülinapot” szöveggel, illetve lehet köszönőajándék esküvőre az ifjú pár nevével. Használhatjuk kézműves szappan készítésekor is, akár a vegán szappanokat megkülönböztetve a többitől.

A vállalkozások leginkább logózásra használják az egyedi pecséteket. Nemcsak a kézműves szappan készítők, de gyakran egész más profilú cégek is apró szappant adnak ajándékba például egy tanfolyam résztvevőinek, de akár a partnereknek vagy munkatársaknak is karácsonyi ajándékként. Sőt! Az agyaggal dolgozók, kerámiakészítők is hasznát tudják venni akár díszítéshez, akár megjelöléshez.

Mire van szükségünk ahhoz, hogy egyedi pecsétünk legyen?

Ha logópecsétet szeretnénk, akkor elsősorban egy jó logóra, illetve a logó vektoros file-jára van szükségünk, ehhez legjobb az SVG formátumú állomány.
A legkönnyebb dolgunk akkor van, ha a logónkat grafikus tervezte, mert az általa készített logóterv általában változtatás nélkül használható lesz a pecsétnyomó készítéséhez is.

Természetesen saját ötleteket is megvalósíthatunk: tehetünk a pecsétre ábrát és feliratot is. Ebben az esetben ezekre érdemes figyelni:

ikon
A pecsétre tehető ábrák főbb tulajdonságai
 • egyszerű, letisztult forma, üres terekkel a vonalak között
 • fekete-fehér, tehát nem színes és nem is szürkeárnyalatos
 • a forma leginkább körvonal, ikon jellegű legyen
 • közepes vastagságú vonalakból álljon
 • egy kb. 5 cm átmérőjű pecséten minden vonalnak legalább 0,8 mm vastagnak és minden betűnek legalább 5 mm magasnak kell lennie
 • szerepelhet rajta név, azonban jelmondat vagy elérhetőség nem fér rá
 • a díszes betűk használata csak monogramnál lehetséges
 • azok a betűtípusok a legmegfelelőbbek, amelyeknek minden vonala megközelítőleg ugyanolyan vastagságú
 • talp nélküli betűtípust érdemes választani
jo_betutipusok_B.jpg
A 3D nyomtatásnál jól használható betűtípusok

 

Leggyakoribb hibák, amiket érdemes elkerülni

 • zsúfolt minta
 • túl részletes ábra
 • elvékonyodó vonalú betűtípusok
rossz_betutipusok_B
A 3D nyomtatásnál kerülendő betűtípusok

 

3d_kivansag_logoA 3D Kívánság nemcsak tetszőleges méretű pecsétet tud készíteni, de az extrém nagy, egyedi festékbélyegzővel azoknak is tud segíteni, akik dobozon, borítékon, textilen vagy fán szeretnék a logójukat viszontlátni.

Ne érd be kevesebbel, mint 3 dimenzió!

 

GDPR – Adataid biztonsága

15304221_640077069450950_8246514094609507232_o.png

Valószínűleg nincs Magyarországon olyan, aki ne hallott volna mostanában az új, Európai Uniós adatvédelmi szabályozásról. Ezért nem is rabolnánk senkinek az idejét azzal, hogy a GDPR szükségszerűségéről és megvalósításáról írjunk, sokkal inkább fontosnak tartjuk azt, hogy cégünk, a Tipografik Art Szolgáltató Bt. is kiemelt figyelmet fordít a logo2go webáruházba látogatók, regisztrálók és megrendelők által ránk bízott, személyes adatainak védelmére.

Adatvédelmi Tájékoztatónk a webáruház oldalán bárkinek hozzáférhető, itt tudjátok megnézni: https://www.logo2go.hu/adatvedelmi-tajekoztato

További kérdés esetén keressetek bennünket a hello@logo2go.hu e-mail címen. 🙂

Az év Pantone színe 2018-ban az ultraibolya

pantone-color-of-the-year-2018-ultra-violet-banner

A leleményes és fantáziadús ultraibolya fényt derít a jövőre 🙂

Mint minden évben, a Pantone Color Institute nemrég közzétette, hogy az idei, 2018-as évnek mi lesz az irányadó színárnyalata. Választásuk szerint a drámai módon provokatív és átgondolt lila, a PANTONE 18-3838 Ultra Violet kommunikálja az eredetiséget, a leleményességet és a látomásos gondolkodást, amely a jövő felé mutat. Komplex és elmélkedő, sugallja a kozmosz titkait, az előttünk álló gondolatokat, és a felfedezéseket, amelyeken túl vagyunk. A hatalmas és határtalan éjszakai égboltot szimbolizálja és továbbra is arra ösztönzi a vágyat, hogy a saját világunkon túlra törekedjünk.

pantone-color-of-the-year-2018-ultra-violet-limited-edition-guides-update-homepage

„Olyan korban élünk, amely megköveteli az örökkévalóságot és a képzeletet. Az a fajta kreatív inspiráció, amelyet a Pantone 18-3838 Ultra Violet képvisel, egy kék alapú lilából született, amely magasabb szintű tudatosságot és potenciált jelent. Az új technológiák és a galaxis még nagyobb részének felfedezésétől a művészi kifejezésig és a lelki reflexióig, az intuitív ultraibolya fényt derít az elkövetkező időre.”
LEATRICE EISEMAN, a Pantone Color Institute ügyvezető igazgatója

Számunkra az ultraibolya egy fenséges színárnyalat, ami megnyugtatja a lelkünket, önuralomra ösztönöz, bölcsességet sugároz és fejleszti az alkotókészségünket. A logo2go webáruházban is számtalan lila árnyalatú logót találtok, amelyek közül bátran választhattok, ha a tevékenységetekhez, vagy a vállalkozásotok küldetéséhez illik ez a szellemiséget, magas rendű eszméket sugárzó szín.

Tavaly a Zöldellő lomb, 2016-ban – rendhagyó módon 2 szín – a Babarózsaszín és a Derűs kék, 2015-ben pedig a Marsala, azaz a barnásba hajló borvörös volt Az Év Pantone Színe.

Nektek hogy tetszik az idei, lenyűgöző ultraibolya árnyalat? Van elképzelésetek, hogy a mindennapi életben, vagy a vállalkozásotokban hogyan tudjátok kamatoztatni ennek a rendkívül összetett színnek a hatásait? Írjátok meg nekünk, vagy küldjetek róla képet! 🙂

Ha tetszett a cikkünk, szóljatok hozzá, osszátok meg az ismerőseitekkel, és kövessetek bennünket a facebookon is!

Kreatív napot kívánunk!

Fotó és forrás: Pantone

Zöldellő lomb – a 2017. év Pantone színe

pantone-color-of-the-year-2017-greenery-15-0343

Mint minden december elején, a Pantone idén is közzétette, hogy szerintük melyik lesz a következő év színe.

2017-ben a Greenery-re, azaz a „zöldellő lomb”-ra (PANTONE színkód: 15-0343) esett a választás: egy frissítő és gyógyító árnyalatra, ami egy új kezdet szimbóluma is egyben.

A friss lomb élénk, sárgászöld árnyalata a tavasz első napjait idézi, amikor a természet zöldjei felélednek, újjászületnek és megújulnak. Ez a szín szemlélteti az éledő lombot és a nagyszerű, szabadban töltött időt, és arra ösztönöz, hogy mély lélegzetet vegyünk és oxigénnel töltődjünk fel.

A „zöldellő lomb” egy mindenhol jelenlévő szín a természetben. Minél jobban magával ragad bennünket a modern világ, annál nagyobb késztetést érzünk arra, hogy elmélyedjünk a testi szépségben és a csodálatos természetben rejlő egységben. Ez a vágyakozás tükröződik a mindent kifejező zöld elterjedésében, a mindennapi életben, az építészetben, az életmódban és az életvezetési döntésekben világszerte. A „zöldellő lomb” egy mindenhol jelenlévő színárnyalat, de 2017-ben még jobban előtérbe kerül. A Pantone ügyvezető igazgatója, Leatrice Eiseman úgy fogalmazott, a színválasztással a környezetvédelemre szerették volna felhívni a figyelmet, mivel a „zöldellő lomb” magában hordozza a reményt, a megújulást és a frissességet.

És hogy hogyan készül?

 
A Pantone idei, 2016-os év színeiről, a rózsakvarcról és a derűs kékről (ebben az évben kivételesen két színt is választottak) itt olvashattok a logo2go blogban.

Csak halkan jegyezzük meg, hogy mi már 2 évvel ezelőtt ugyanilyen zöld színűre festettük otthon a falat. Azóta is imádjuk.  🙂 A Pantone most elintézte, hogy jövőre divatos is legyen!  😀

 
Forrás: Pantone

ajandek

World Press Photo 2014 kiállítás

01_John Stanmeyer_600

Ma nyitott, és október 26-ig tekinthető meg a 2014-es World Press Photo kiállítás Budapesten, a Néprajzi Múzeumban (V. kerület, Kossuth Lajos tér 12.).

Nyitva tartás:
kedd, szerda, csütörtök, vasárnap: 10.00-18.00 óráig
péntek, szombat: 10.00-20.00 óráig.

A kiállításon 143 díjazott képet nézhettek meg az elmúlt év eseményeiről. A zsűri 98.671 beküldött fotóból választotta ki az idei nyerteseket. Ugye, már Ti is nagyon kíváncsiak vagytok rá, hogy melyik kép lett a győztes?

Nem kell sokat lapozgatnotok, mert eláruljuk: John Stanmeyer (USA) fotóján az afrikai menekültek a mobiltelefonjukat magasra tartva próbálnak olcsóbb vételhez jutni a Dzsibuti folyó partján.

Fotó © John Stanmeyer, VII, National Geographic